Träffa oss på Lean Forum 2022 den 12 oktober

Den 12 oktober träffar du Boards on Fire på den främsta mötesplatsen för diskussioner kring lean i Sverige – Lean Forum 2022 i Göteborg. 

Under Lean Forums konferens i Göteborg får besökarna träffa och inspireras av ledare för några av Sveriges just nu mest intressanta företag som berättar om hur de arbetar med förändringsarbete som strategi på ledningsgruppsnivå.
Dessutom finns såklart Boards on Fire på plats och visar de allra senaste digitala verktygen för daglig styrning och förbättringsarbete.
https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.