Årets Lean-byggare 2023 digitaliserar med Boards on Fire

Heidelberg Materials Precast Abetong prisas nu som Årets Lean-byggare 2023. H-fabrikens digitalisering av daglig styrning och förbättringsarbete med Boards on Fire är en viktig del av deras Lean-resa.

I samband med Lean Forum Byggs årskonferens och efterföljande galamiddag belönades H-fabriken i Vislanda utanför Växjö med priset för sitt Lean-arbete som gett tydliga resultat över tid. En dubblering av antalet riskobservationer, 200 procent fler förbättringar och 15 procent effektivare produktion de senaste åren.

Digitalisering som gör skillnad

– Jag tror att alla anställda har blivit 10 centimeter längre i och med den här utmärkelsen. Digitaliseringen har varit en viktig del av vår resa och det hade inte varit möjligt utan Boards on Fire, säger fabrikschefen Paul Karlsson.

Så här löd delar av juryns motivering:

"Med Lean-baserade verktyg förankrade i ett tydligt ledningssystem och en tydlig ledningsfilosofi knyter det här företaget ihop sin målbild och vision med ett aktivt dagligt förbättringsarbete som över tid har gett tydliga, mätbara och redovisade effekter i produktivitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat.

Genom digitalisering och inspirerande visualisering samt tränade, engagerade ledare har bolaget visat hur Lean gör skillnad. Ett föredöme och en inspiratör för all projektdriven verksamhet – oavsett produktionsmiljö"

Delaktighet ger effekt

– Det mest inspirerande under hela resan är att se enskilda individer växa. När de får släppa loss sin kreativitet, lösa problem och vara delaktiga i att utveckla sin egen arbetsplats så händer det mycket positivt, det är härligt att se, säger Paul Karlsson.
https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.